The Monroe Institute - Nancy Penn Center

Efekty długoterminowego uczestnictwa w programach The Monroe Institute

Instytut Monroe, poprzez swoją technologię dźwiękową, zademonstrował możliwość wchodzenia w odmienne stany świadomości u tysięcy osób w ciągu ostatnich 40 lat. Podczas gdy trwające w Instytucie badania nad naturą różnych stanów świadomości dostarczają bogatych wglądów w rozwój człowieka, stałym wyzwaniem dla kierownictwa Instytutu jest zrozumienie, w jaki sposób wielokrotna ekspozycja na tę technologię w kontrolowanych środowiskach warsztatowych wpływa na jakość życia jednostek. Czy ma to jakikolwiek wpływ na stopień poczucia własnej skuteczności, zadowolenie z życia, zadowolenie z pracy i wyniki kariery? Innymi słowy, czy wielokrotna ekspozycja na programy TMI (The Monroe Institute) zwiększa zdolność uczestników do radzenia sobie z wymaganiami ich życia w zakresie wykonywania znaczącej pracy, rozwijania i wspierania wzajemnie satysfakcjonujących relacji oraz nabywania umiejętności i postaw, które prowokują ciągły wzrost i rozwój? 

Warsztaty w TMI

Drugim wyzwaniem dla długoterminowej korzyści Instytutu jest przyciągnięcie udziału w programach dla absolwentów. Chociaż warsztaty są dobrze zorganizowane, a doświadczenia uczestników podczas tych warsztatów dobrze udokumentowane, odsetek osób zaangażowanych w Instytut przez 3 lub więcej lat pozostaje dość niski. Aktualne dane sugerują, że od chwili, gdy ludzie po raz pierwszy usłyszą o Instytucie do chwili, gdy zainteresowanie instytutem słabnie, mija 30 miesięcy. W tym czasie osoby często będą uczestniczyć w 1-3 programach. Po tym czasie udział znacznie maleje. Dlaczego? Oczywiście korzyści płynące z dodatkowych programów, gdy osoby zaspokoją pewne wewnętrzne potrzeby, które przywiodły ich do Instytutu, nie są dobrze rozumiane ani promowane jako część misji Instytutu.

Aby sprostać tym wyzwaniom, zaproponowano badanie mające na celu przyjrzenie się długofalowym skutkom uczestnictwa w programach Instytutu.

Skorzystaj z tych linków, aby zobaczyć 2 fazy badania.

Effects of Long-Term Participation in The Monroe Institute Programs-Phase 1 – Cam Danielson.pdf

Effects of Long-Term Participation in The Monroe Institute Programs-Phase 2 – Cam Danielson.pdf

Skomentuj