Most Alfa (Alpha Bridge)

💡Na ostatnim spotkaniu zamkniętym TMI Polska (05.2022) uczestnicy mieli okazę doświadczyć nagrania z technologią dźwiękową zawierającą dźwięki wspierające MOST ALFA.
SPOTKANIA ZAMKNIĘTE TMI POLSKA: https://tmipolska.pl/projekty/#spotkania-live

Stabilne fale alfa są pomostem do głębin i wyżyn medytacji są bramą do Przebudzonego Umysłu mistrzów medytacji. Max Cade napisał, że Przebudzony umysł „jest jak stopniowe budzenie się ze snu i stawanie się coraz żywszą świadomością codziennej rzeczywistości – tylko że to codzienna rzeczywistość, z której się budzimy!” Most alfa, łączący wszystkie poziomy umysłu, jest tym przebudzeniem.

Ćwiczenie i wzmacnianie mostu alfa jednoczy nas z naszą esencją w falach theta i duchem w delcie (fale delta), czyniąc to, co było nieświadome, świadomym, aż wszystkie rzeczy zostaną poznane i zrozumiane, rozwiązane i harmonijne. Medytujący jest wtedy całkowicie świadomą, przebudzoną istotą.  

Fale alfa rezonują z częstotliwościami natury, odprężając ciało i szybko redukując fale beta nadmiernego myślenia, stresu i niepokoju. Alpha jest jak kamerton. Kiedy ciało i umysł się odprężają, mózg uwalnia się od zakłóceń i staje się bardziej spójny. Efektem jest wzmocniona koncentracja, płynność umysłowa i kreatywna wyobraźnia, a także poprawa zdrowia i samopoczucia. 

Konsekwentnie podtrzymywane fale alfa zwiększają głębię medytacji i głębię podświadomych wglądów. Uzewnętrznione w codziennym życiu, ożywione zmysły alfa zwiększają naszą zmysłową przyjemność ze świata przyrody.   

Judith Pennington jest jedną z wielu wizjonerek i myślicieli, którzy pomagają doprowadzić do rozkwitu pokoju na Ziemi. Uczy tego, co wie najlepiej: jak wsłuchiwać się w nieskończoną inteligencję w podświadomości, aby osiągnąć twórcze wglądy prowadzące do samorealizującego się życia w szczęściu, zdrowiu i dobrobycie.

Judith, dziennikarz publikujący na całym świecie, wielokrotnie nagradzana autorka i światowy autorytet w dziedzinie EEG i Przebudzonego Umysłu, jest założycielką i dyrektorką Institute for the Awakened Mind (IAM), międzynarodowego konsorcjum trenerów świadomości używających Mind Mirror EEG do prowadź ludzi do nieograniczonej mocy i potencjału w nich.

Jest współtwórcą i siłą napędową Vilistus Mind Mirror 6, unikalnej i naukowo udowodnionej szybkiej ścieżki do medytacji i rozwoju świadomości z domowym programem samokształcenia dla osób, profesjonalistów i badaczy.

Judith od dawna współpracuje z Monroe Institute który używa MIND MIRROR podczas tworzenia nowych medytacji i podczas kursów DISCOVERY na których uczestnicy mają okazję poznać najnowsze nagrania Monroe Institute z użyciem MIND MIRROR.

WIĘCEJ NA TEMAT MOSTU ALFA
[PL]: https://www-mindmirrorportal-com.translate.goog/alpha-development/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp
[EN]: https://www.mindmirrorportal.com/alpha-development/

Skomentuj