OOBE

Przejście z paraliżu sennego w doświadczenie poza ciałem (OOBE)

Chociaż wiele starożytnych kultur ceni doświadczenia poza ciałem (OOBE) jako autentyczne doświadczenia mistyczne, współczesne społeczeństwo zachodnie powszechnie odrzuca je jako wyimaginowane lub patologiczne, zniechęcając do obiektywnej dyskusji na ten temat i eksploracji.